Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Ανάγκη αυτοφροντίδας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 2-3
Μαρία Πολυκανδριώτη PDF

Ανασκοπήσεις

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας 4-18
Άννα-Μαρία Γιούρντα, Γεωργία Τουλιά PDF
Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο στους ηλικιωμένους ασθενείς 19-33
Καλλιόπη Βουγιούκα, Θεόδωρος Καπάδοχος PDF
Χρόνια προβλήματα υγείας στους ηλικιωμένους. Η σημασία της συμβουλευτικής στη συμμόρφωσή τους με το θεραπευτικό σχήμα 34-44
Γεωργία Φασόη-Μπαρκά, Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου PDF

Έρευνα

Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης σχετικά με το πρωτόκολλο για την πρόληψη της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα 45-60
Αικατερίνη Ρεβενιώτη, Όλγα Καδδά, Γιώργος Αργυρίου, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Αικατερίνη Μαρβάκη, Γεωργία Τουλιά PDF
Γνώσεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των εναλλακτικών θεραπειών 61-76
Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, Μαρία Ρεκλείτη, Μαρία Σαρίδη, Ειρήνη Κατρή, Αθανάσιος Πατελάκης, Κυριάκος Σουλιώτης PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.