Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Απρίλιος - Ιούνιος 2014

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Συναισθηματική νοημοσύνη των νοσηλευτών και παρεχόμενη φροντίδα υγείας 120-122
Όλγα Καδδά PDF

Ανασκοπήσεις

Κριτική αποτίμηση της επιρροής του προτύπου της Nightingale στην Νοσηλευτική εκπαίδευση στην Αγγλία, στην Ελλάδα και στην Αμερική 123-133
Αλεξάνδρα Δημητριάδου-Παντέκα, Μαρία Λαβδανίτη PDF

Ειδικά Άρθρα

Προσδοκίες 134-143
Ιωάννης Κουτελέκος, Νικόλαος Χαλιάσος PDF

Έρευνα

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton 144-159
Γεωργία Ζήντρου, Γεωργία Βασιλοπούλου, Χριστίνα Βακάλη, Γεωργία Γερογιάννη, Ευρυδίκη Καμπά, Φωτούλα Μπαμπάτσικου PDF
Εκτίμηση της ικανοποίησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς 160-176
Αικατερίνη Σωτηροπούλου, Αντωνία Καλογιάννη, Λεωνίδας Βασταρδής, Βασιλεία Παπαγιαννάκη, Όλγα Καδδά, Χριστίνα Μαρβάκη PDF
Στάσεις και γνώσεις των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε σχέση με τη σεξουαλική τους υγεία και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο 177-201
Ευαγγελία Βόλτση, Μαρία Λαμπρινάκου, Μαργαρίτα Λιόπα, Μαρία Ρεκλείτη, Μαρία Σαρίδη, Κυριάκος Σουλιώτης PDF
Γνώσεις φοιτητών Νοσηλευτικής για τους ρυθμούς ανακοπής και την αντιμετώπισή τους 202-220
Αικατερίνη Κυργιανίδου, Σταυρούλα Κουρή, Θεόδωρος Καπάδοχος PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.