Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2003

Πίνακας Περιεχομένων

Ανασκοπήσεις

To νέο ελληνικό δίκαιο (v. 3089/23.12.2002) για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 123-127
Φιλομήλα Ομπέση PDF
Οι επιπτώσεις της αλκοόλης στην καρδιά 128-135
Α. Βασιλειάδου PDF

Έρευνα

Ποιότητα ζωής μετά από αορτοστεψανιαία παράκαμψη. Συγκριτική μελέτη. 147-158
Αναστάσιος Μερκούρης, Δ. Πιστόλας, Βασιλεία Παπαγιαννάκη, Ε. Διακομοπούλου, Μ. Αργυρίου, Αικ. Ουζουνίδου, Ευ. Αποστολάκης
Η υγιεινή των χεριών στο χειρουργείο 159-163
Ελένη Αποστολοπούλου, Α. Διπλού, Α. Κατσαρού, Ε. Λαμπριανίδου PDF

Βιοηθική

Ένας νέος διεπιστημονικός κλάδος με τη δική του ιστορία και μεθοδολογία 164-166
Ν. Κόϊος PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.