Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Απρίλιος - Ιούνιος 2003

Πίνακας Περιεχομένων

Ανασκοπήσεις

Προβλήματα χρονίως κατακεκλιμένων ασθενών 81-85
Φωτούλα Μπαμπάτσικου, Α. Ελευθερίου PDF
Η σχέση της προεγχειρητικής ενημέρωσης με το μετεγχειρητικό πόνο. Θεωρητική προσέγγισ 86-88
Ευαγγελία Κοτρώτσιου, Ε. Αργυρούδης PDF
Εξελίξεις και προοπτικές για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο του 89-93
Σταυρούλα Ανδρεά PDF
Η οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα πλαίσια του γενικότερου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας. 94-98
Γ. Αναγνώστου, Χρ. Οικονομοπούλου
Αδενοκαρκίνωμα και ενδοκρινείς όγκοι του λεπτού εντέρου 99-104
Χ. Καλέκου-Γκρέκα PDF
Ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και νοσοκομειακή πνευμονία 99-104
Ελένη Αποστολοπούλου, Α. Γεωργούδη, Λ. Γρηγοράκος Χωρίς τίτλο

Ειδικά Άρθρα

Εv αρχή ην ο φόβος; 69-72
Γ. Πανούσης PDF
Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Ανάπτυξη προτύπου (model) για την πρόληψη και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων 73-80
Ι. Μπουρής PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.