Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ιανουάριος - Μάρτιος 2003

Πίνακας Περιεχομένων

Ανασκοπήσεις

Η συμβολή των Υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας 13-19
Ε. Αλεξόπουλος PDF
Προστασία των ασθενών από τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Η νομική προσέγγιση 20-25
Φιλομήλα Ομπέση PDF
Διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων στα νοσοκομεία. 26-32
Ελένη Αποστολοπούλου

Ειδικά Άρθρα

Basic principles on the efhics of transplantations 7-12
Μητροπολίτης Ιγνάτιος Δημητριάδος PDF

Έρευνα

Οι δράσεις του ΕΒ1089 στον αυτόματο καρκίνο του μαστού ποντικιών της φυλής C3H/Sy 35-36
Δ. Σαχπαζίδου, Π. Στραβοράβδη, Θ. Τόλιου, Γ. Γερομιχαλός PDF
Καταγραφή επαγγελματικών παθήσεων στην Ελλάδα. Μία πρόβλεψη βασισμένη στα δεδομένα καταγραφών ευρωπαϊκών χωρών 37-43
Ε. Αλεξόπουλος, Φωτεινή Χαριζάνη, Α. Μπαρμπαρή, Χαρίλαος Κουτής PDF

Μελέτη Περίπτωσης

Τεχνικές αποκατάστασης της βουβωνοκήλης χωρίς τάση 44-50
Θ. Διαμαντής, Ι. Ζιούνης PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.