Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2020

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Επαγγελματική ικανότητα των νοσηλευτών 181-182
Olga Kadda PDF

Ανασκοπήσεις

Παρουσίαση μοντέλων εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου 183-197
Ioannis Dimitrakopoulos, Evanthia Asimakopoulou, Alexander Argyriadis, Maritsa Gourni PDF

Ειδικά Άρθρα

Διαγνωστική προσπέλαση ασθενών με πιθανή ιογενή μυοκαρδίτιδα 198-209
Stavros Mantzoukis, Marina Gerasimou PDF
Online επαγγελματισμός και ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην άσκηση της ιατρικής 210-218
Symeon Naoum PDF
Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα: Επιπτώσεις στο χώρο της υγείας. Χρήση των γενόσημων φαρμάκων ως μέτρο παρέμβασης 219-236
Eugenia Zervea, Ioannis Apostolakis, Pavlos Sarafis PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Η κλινική χρησιμότητα της αξονικής τομογραφίας σε ασθενείς με σήψη αγνώστου αιτιολογίας: Συστηματική ανασκόπηση 237-247
Maria Gamvrouli, Christos Triantafyllou, Vasileios Triantafyllou PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.