Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ιανουάριος - Μάρτιος 2020

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Συστήματα σταδιοποίησης των ελκών πίεσης - Προβλήματα στην κλινική πράξη 1-4
Ioannis Kalemikerakis PDF

Επίκαιρο Θέμα

Θεωρητική προσέγγιση της διαφοράς της ενσυναίσθησης ανάμεσα στα δύο φύλα 5-24
Georghios Karayiannis, Zoi Roupa, Mary Noula, Antonis Pharmakas, Evridiki Papastavrou PDF

Ειδικά Άρθρα

Δημόσια υγεία: ερευνητικά πεδία-κύριες προκλήσεις και προτεραιότητες σε δήμο του νομού Βοιωτίας 25-34
Elpiniki Biskanaki PDF
Νοσηλευτική και αειφόρος ανάπτυξη 35-45
Periklis Rompolas, Georgia Brenta PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Η επίδραση του προνοσοκομειακού χρόνου στην έκβαση των ασθενών με τραύμα: μια συστηματική ανασκόπηση 46-71
Maria Mousoularikou, Antonia Kalogianni, Angeliki Stamou, Theodore Kapadohos PDF
Ο αντίκτυπος των checklists εισαγωγής και φροντίδας κεντρικής γραμμής στις μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 72-86
Maria Gamvrouli, Christos Triantafyllou PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.