Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Απρίλιος - Ιούνιος 2019

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Ψυχική ανθεκτικότητα στο νοσηλευτικό επάγγελμα 99-102
Michael Rovithis PDF

Ειδικά Άρθρα

Ψυχική υγεία και κοινωνικοοικονομική κρίση: το παράδειγμα της Ελλάδας 151-165
Charalampos Depastas PDF

Έρευνα

Διερεύνηση των στάσεων, γυναικών επαγγελματιών υγείας ως προς τον εμβολιασμό έναντι του ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV) 166-178
Zoe Roupa, Georgia Gkavogianni, Maria Noula, Agoritsa Koulouri Agoritsa, Charalambos Charalmbous, Aristidis Vasilopoulos PDF
Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου μετά από υπερβαρική οξυγονοθεραπεία 179-198
Angeliki Chandrinou, Vasilios Kalentzos, Ioannis Palaiologos, Konstantinos Tsoumakas, Ioannis Elefsiniotis, Georgios Fildisis PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Ένταξη της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης στον κλινικό και εκπαιδευτικό νοσηλευτικό χώρο: διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων 103-124
Giannis Polychronis, Maria Pitsillidou, Maria Noula PDF
Στάσεις και γνώσεις των οικογενειών των δυνητικών δωρητών οργάνων και των νοσηλευτών αναφορικά με τις μεταμοσχεύσεις: συστηματική ανασκόπηση 125-150
Antonia Kalli, Stavroula Andrea-Apostolidou, Giagkos Lavranos, Demetris Lamnisos, Petros Galanis, Zoe Klinaki PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.