Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Απρίλιος - Ιούνιος 2018

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Συνείδηση κατά την ανακοπή 87-89
Theodore Kapadohos PDF

Επίκαιρο Θέμα

Τα οφέλη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στον ασθενή από την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού 88-101
Athanasios Makrakis PDF

Ειδικά Άρθρα

Τα δικαιώματα των ασθενών 102-117
Elpiniki Biskanaki, George Charalambous PDF
Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 118-127
Charalampos Depastas PDF

Έρευνα

Ποιότητα ζωής ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 128-141
Petros Galanis, Vasiliki Politi, Olimpia Konstantakopoulou, Angeliki Bilali, Irene Vraka, Georgios Charalambous PDF
Επίδραση της άσκησης σε διάδρομο γυμναστικής σε συνθήκες υποπίεσης στη μείωση του σωματικού λίπους και στον γυναικείο σωματότυπο 142-160
Kalliopi Kotzailia, Paraskevi Maliou, George Godolias, Anastasia Beneka PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.