Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ιανουάριος - Μάρτιος 2018

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Ο νοσηλευτής στην ενδοσκοπική μονάδα πεπτικού συστήματος 343-348
Eleni Dokoutsidou PDF

Ανασκοπήσεις

Η ψυχολογία του διαβητικού ασθενή με χρόνιο έλκος 349-366
Panagiota Triantafyllidou, Martha Kelesi, Georgios Vassilopoulos, Georgia Fasoi PDF
Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαμόρφωση πολιτικής ποιότητας ενός Οργανισμού Υγείας 367-380
Elpiniki Biskanaki, George Charalambous PDF

Ειδικά Άρθρα

Βελτίωση της ιατρικής φροντίδας και της αποκατάστασης των ΑμεΑ στο δημόσιο Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες "Ο Αριστεύς" στη Λάρισα 381-396
Alexandra Papazisi, Eirini Chainoglou, Euaggelia Lappa PDF
Αριστεία και Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας στο Σύγχρονο Περιβάλλον Υγείας 397-405
Areti Stavropoulou Areti, Georgia Fasoi, Martha Kelesi PDF

Έρευνα

Αξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων επειγόντων περιστατικών Ν. Θεσσαλονίκης: Ομοιότητες και διαφορές 406-427
Dimitrios Theofanidis, Anna Ζiouti PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.