Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Πίσω από τον καθρέπτη 311-312
Χριστίνα Μαρβάκη PDF

Ειδικά Άρθρα

Εκπαίδευση του ασθενή σε σχέση με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς 313-325
Όλγα Καδδά PDF
Πλαίσιο βελτίωσης της εμβολιαστικής κάλυψης για τα εμβόλια MMR και HPV στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια 326-345
Μαγδαληνή Τριανταφυλλίδου PDF
Κοινωνική πολιτική και δαπάνες κοινωνικής προστασίας και υγείας 346-364
Ιωάννης Κουκουφιλίππου, Ευανθία Παπαβασιλείου, Αριστοτέλης Κοΐνης PDF
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη στα χρόνια της οικονομικής κρίσης 365-379
Ματθαίος Πετρέλης, Φίλιππος - Ριχάρδος Δομάγερ PDF

Ερευνητικό Πρωτόκολλο

Η επίδραση του φαινομένου mobbing (ηθική παρενόχληση) στην ποιότητα ζωής των επαγγελματιών υγείας 380-393
Αριστοτέλης Κοΐνης, Εμμανουήλ Βελονάκης, Φωτεινή Τζαβέλλα, Στυλιανή Τζιαφέρη PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.