Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Απρίλιος - Ιούνιος 2017

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Τροπικά νοσήματα: Σύγχρονη ιατρο-νοσηλευτική προσέγγιση 73-79
Fotoula Babatsikou PDF

Ειδικά Άρθρα

Η μέθοδος φροντίδας Καγκουρό 80-93
Maria Kirlesi PDF
Η έννοια και ο ρόλος της διαίσθησης στη νοσηλευτική 94-110
Vicktoria Maria Bantouna PDF
Αντιψυχωτικά φάρμακα 1ης γενιάς και παράταση QT διαστήματος: μια βραχεία αναφορά 111-121
Theocharis Kyziridis PDF

Έρευνα

Εκτίμηση του τριακονταετούς Καρδιαγγειακού Κινδύνου στην Κύπρο 122-140
Ioannis Dimitrakopoulos, Maritsa Gourni PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.