Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ιανουάριος - Μάρτιος 2016

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Αντί προλόγου 1
Christina Marvaki PDF

Ειδικά Άρθρα

H χρήση των ημερολογίων αναστοχασμού στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας 2-16
Eleni Papouli
Λιτή σκέψη στις υπηρεσίες υγείας: συγκράτηση των δαπανών, βελτίωση των αποτελεσμάτων 17-26
Ioannis Mastrogiannis PDF
Οι Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες ως το βασικό κριτήριο για τη θεμελίωση του «Σφάλματος» στην Ιατρική Ευθύνη: Πλεονεκτήματα, προβλήματα και προτάσεις 27-59
Athanasios Panagiotou PDF

Έρευνα

Διερεύνηση παραγόντων που επιδρούν στη στάση ασθενών και ιατρών για την υποκατάσταση πρωτοτύπων φαρμάκων με αντίστοιχα γενόσημα 60-82
Sofia-Sotiria Xanthopoulou, Korina Katsaliaki PDF
Επείγουσες ενδοσκοπήσεις σε ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού 83-95
Eleni Keimali, Olga Kadda, Georgios Vassilopoulos, Georgia Hassioti, Katerina Marvaki, Edison Jahaj, Nikolaos Raptis PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.