Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 247-252
Nikolaos Rikos PDF

Ανασκοπήσεις

Μαθησιακοί τύποι φοιτητών/-τριών στη Νοσηλευτική επιστήμη 253-274
Eleni Christodoulou, Sophia Zyga PDF

Έρευνα

Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών 275-286
Stayros Stafylidis, Sophia Triadafyllidou, Vasiliki-Rafaela Sita, Theodora Kafkia PDF
Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου 287-303
Penelope Siourda PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο του χειρουργείου 323-344
Eleni Alexopoulou-Giannopoulou, Panagiotis Markidis, Athina Alexi-Bourtzi, Georgios Vassilopoulos PDF

Μελέτη Περίπτωσης

Εφαρμογή του προσαρμοστικού νοσηλευτικού μοντέλου «Callista Roy» σε ασθενή με στεφανιαία νόσο: Σύγκλιση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πρακτικής 304-322
Stefanos Digonis PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.