Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ο ρόλος του γονιδιώματος στην εμφάνιση παχυσαρκίας

Symeon Naoum

Περίληψη


Η παχυσαρκία είναι μια σύνθετη ασθένεια που έχει δυσμενείς επιπτώσεις για όλους τους εθνικούς πληθυσμούς παγκοσμίως. Η γενετική, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής αποτελούν μερικούςαπό τους αιτιολογικούς παράγοντες αυτής της νόσου. Η γενετική συμβολή που σχετίζεται με αυτή τη νόσο ταξινομείται γενικά σε 2 τύπους: μονογονιδιακά σύνδρομα που εμφανίζουν σοβαρή παχυσαρκία και το πολυγονιδιακό μοντέλο της κοινής παχυσαρκίας. Μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρής μορφής παχυσαρκία, η οποία προκύπτει από αλλοίωση των κεντρικών και περιφερειακών μηχανισμών ελέγχου της όρεξης. Τα υποψήφια γονίδια καθώς και διάφορες μελέτες συσχέτισης με το γονιδίωμα, οδήγησαν στην ταυτοποίηση εννέα τόπων που σχετίζονται με τις μορφές παχυσαρκίας και 58 θέσεις που συμβάλλουν στην πολυγονιδιακή παχυσαρκία. Οι τόποι αυτοί εξηγούν ένα μικρό κλάσμα της κληρονομικότητας για την παχυσαρκία και πολλά γονίδια παραμένουν προς αναγνώριση. Η αλληλεπίδραση πολλών πολυμορφισμών και επιγενετικών τροποποιήσεων ανοίγει ένα νέο πεδίο έρευνας για την κοινή παχυσαρκία. Ωστόσο, πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Λέξεις κλειδιά


Γενετική, παχυσαρκία, δείκτης μάζας σώματος, γονίδια

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.