Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Πλαίσιο βελτίωσης της εμβολιαστικής κάλυψης για τα εμβόλια MMR και HPV στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια

Μαγδαληνή Τριανταφυλλίδου

Περίληψη


Σε παγκόσμια κλίμακα τα εμβολιαστικά προγράμματα που υιοθετούνται, έχουν ως στόχο την ανοσοποίηση του παιδικού πληθυσμού σε λοιμώδη νοσήματα, τα οποία αν δεν προληφθούν μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία, οδηγώντας ακόμα και στο θάνατο. Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν η σύσταση προτάσεων που θα συνεισφέρουν στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης με τα εμβόλια MMR και HPV στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), οι οποίες προκύπτουν μετά από διερεύνηση της κατάστασης εμβολιασμού στους νομούς της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με μελέτες από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, τα οφειλόμενα σε συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, καθώς κι εκείνα που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα υγείας, παρατηρείται πως ευθύνονται για την καθυστέρηση του εμβολιασμού με τη δεύτερη δόση MMR και τον μη εμβολιασμό με το εμβόλιο κατά HPV στην 5η ΥΠΕ. Η καθυστέρηση της δεύτερης δόσης MMR και τα μεγάλα ποσοστά ανεμβολιασμού με το εμβόλιο κατά HPV στην 5η ΥΠΕ, συνιστούν λόγους λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Λέξεις κλειδιά


Παιδικός εμβολιασμός, 5η υγειονομική περιφέρεια, διαδικασία λήψης αποφάσεων εμβολιασμού, βελτίωση εμβολιαστικής κάλυψης, εμβόλιο MMR, εμβόλιο HPV

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.