Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Εκπαίδευση του ασθενή σε σχέση με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς

Όλγα Καδδά

Περίληψη


Η φροντίδα του ασθενή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Νοσηλευτικής επιστήμης. Ο νοσηλευτής εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές με την προώθηση υγιούς συμπεριφοράς στον ασθενή γεγονός που φαίνεται ότι αποτελεί μια από τις ανάγκες τους. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν και να διατηρήσουν δια βίου αλλαγές που αφορούν στον τρόπο ζωής τους. Οι ασθενείς μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς αντιλαμβάνονται τη φροντίδα που παρέχεται από τον κλινικό νοσηλευτή ως μια ανάγκη τους για να ενημερωθούν ή και να εκπαιδευτούν όσον αφορά στις ατομικές τους συνήθειες. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επιστημών υγείας έχει επικεντρωθεί στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η κεντρική ιδέα πίσω από ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ασθενών όσον αφορά τον τρόπο και την ποιότητα ζωής. Επιπλέον στόχος των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί η ικανοποίηση του ασθενή, η μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, η συμμόρφωση με τη θεραπεία και τέλος η βελτίωση της ποιότητας ζωής όχι μόνο για τον ασθενή αλλά και για το περιβάλλον του. Η εκπαίδευση που παρέχεται από τον νοσηλευτή πρέπει να επικεντρώνεται στις ανάγκες του ασθενή και να μην παρέχεται η γνώση παθητικά αλλά με τη συμμετοχή των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά


Εκπαίδευση, επέμβαση ανοικτής καρδιάς, αλλαγές τρόπου ζωής

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.