Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Η «ΥΓΕΙΑ 2020» και η Ελλάδα. Η συμβολή του μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου

Matthaios Petrelis, Philip-Richard Domeyer

Περίληψη


Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου υγείας είναι το ποσοστό των καπνιστών, των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων, της κατανάλωσης αλκοόλ, της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών, και της φυσικής δραστηριότητας. Η πρόληψη και τα στάδια της, επιδιώκουν την τροποποίηση των παραγόντων προς όφελος της υγείας των πολιτών. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσχερή θέση, όσον αφορά τις επιδόσεις της στους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ. ) για την «Υγεία 2020», και το μέλλον της φαίνεται ακόμα πιο δυσοίωνο. Η πολιτική της πρόληψης κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων, με έμφαση όμως στην πρωτοβάθμια βαθμίδα, για την αλλαγή των συμπεριφοριστικών παραγόντων κινδύνου. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος αμφισβητείται για την επιρροή του στους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, αποτελεί όμως σημαντικό εργαλείο της πρόληψης, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται στοχευμένα σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Λέξεις κλειδιά


Προσδιοριστικοί παράγοντες υγείας, Υγεία 2020, δείκτης θνησιμότητας, δείκτης νοσηρότητας, πρόληψη, προσυμπτωματικός έλεγχος

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.