Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Λιτή σκέψη στις υπηρεσίες υγείας: συγκράτηση των δαπανών, βελτίωση των αποτελεσμάτων

Ioannis Mastrogiannis

Περίληψη


Η έννοια της «λιτής σκέψης» ή «λιτής διαχείρισης» συνδέεται συνήθως με την ιαπωνική βιομηχανία και ιδιαίτερα με το Σύστημα Παραγωγής της Toyota. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται όλο και περισσότερο και στις υπηρεσίες υγείας για την εξάλειψη της σπατάλης και τη δημιουργία αξίας. Η λιτή σκέψη αποτελεί ένα σύστημα διοίκησης, μια φιλοσοφία με θετική επίδραση στις υπηρεσίες υγείας. Σήμερα, οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρο το κόσμο βρίσκονται αντιμέτωποι με τη πρόκληση βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά με περιορισμένους πόρους. Με τον καθορισμό των βημάτων που προσθέτουν αξία και την εξάλειψη αντίθετα των βημάτων που δεν προσθέτουν αξία μέσω της λιτής σκέψης, τα επίπεδα ποιότητας των νοσοκομείων μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά, αλλά και να επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση κόστους

Λέξεις κλειδιά


Λιτή σκέψη, ποιότητα υπηρεσιών υγείας, εξοικονόμηση κόστους, σπατάλη, αξία

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.