Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Οργάνωση και στελέχωση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Sofia Pavlopoulou, Nikoletta Margari, Georgia Hassioti

Περίληψη


Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αποσκοπεί στην παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου στους ασθενείς με νεφρική νόσο. Η οργάνωση της ΜΤΝ εξαρτάται τόσο από την αρχιτεκτονική του χώρου όσο και από το ανθρώπινο δυναμικό. Ο προϊστάμενος της ΜΤΝ και οι νοσηλευτές κατέχουν σημαντικό ρόλο. Η στελέχωση των ΜΤΝ απαιτεί εξειδικευμένο (στη νεφρολογία) ανθρώπινο δυναμικό, με επιστημονική κατάρτιση αλλά και γνώσεις που αφορούν την νέα τεχνολογία και το χειρισμό των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης. Η επαρκής στελέχωση των ΜΤΝ συμβάλλει στην καλύτερη έκβαση των ασθενών καθώς υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να συμβεί κάποιο λάθος κατά την νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, εμφάνιση λιγότερων ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά και μετάδοσης μολυσματικών νόσων. Στόχος της οργάνωσης της ΜΤΝ είναι η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας φροντίδας,η ασφάλεια του ασθενή και η ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία του

Λέξεις κλειδιά


Τεχνητός νεφρός, οργάνωση, στελέχωση

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.