Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Η τεκμηριωμένη πρακτική στην καθημερινή νοσηλευτική φροντίδα

Nikolaos Rikos

Περίληψη


Νοσηλευτική έρευνα ορίζεται η επιστημονική διαδικασία που επαληθεύει και τελειοποιεί την υπάρχουσα γνώση, ενώ παράλληλα προάγει την νέα γνώση, η οποία άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει τη νοσηλευτική πρακτική.1 Στόχος της νοσηλευτικής έρευνας είναι η εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα νοσηλευτικής πρακτικής. Επικεντρώνεται στην ερμηνεία και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Η νοσηλευτική γνώση, η οποία μετατρέπεται σε πράξη, παύει να βασίζεται σε μύθους και παραδόσεις και η αντικειμενικότητα της ελέγχεται με την έρευνα.

Λέξεις κλειδιά


Νοσηλευτική φροντίδα, τεκμηριωμένη πρακτική

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.