Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Δοκιμαστική Υποβολή

Δοκιμαστικός Χρήστης

Περίληψη


Δοκιμαστική Υποβολή

Αναφορές


Wu Gang, M. Mizuno, P.J.M. Havinga, “MIRAI architecture for heterogeneous network,” IEEE Communications Magazine, 40(2) 126–134, 2002.

Wu Gang, M. Mizuno, P.J.M. Havinga, “MIRAI architecture for heterogeneous network,” IEEE Communications Magazine, 40(2) 126–134, 2002.


Πλήρες Κείμενο: Untitled (English) Untitled (English)

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.