Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Επικοινωνία με το περιοδικό

 
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το περιοδικό, μπορείτε να μας ενημερώσετε στο e-mail: vima.asklipiou@gmail.com  
Αναρτημένες: 2017-03-30
 
1 - 1 από 1 Στοιχεία

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.