Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Εκδότης

Το Βήμα του Ασκληπιού εκδίδεται από το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

University of West Attica

Χορηγοί

Το Βήμα του  Ασκληπιού υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.