Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Η έντυπη κυκλοφορία του περιοδικού ξεκίνησε το 2002 από το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, ενώ από το 2007 κυκλοφορεί πλέον μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Το περιοδικό ελέγχει τα άρθρα μέσω συστήματος κριτών. Από το 2018, εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.