Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Διευθυντής

  1. Christina Marvaki, Emeritus Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Greece

Διευθυντές Σύνταξης

  1. Christina Marvaki, Emeritus Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Greece
  2. Eleni Kyritsi, Emeritus Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Greece
  3. Anastasia Kotanidou, Professor, Medical School of Athens, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης

  1. George Vassilopoulos, Assistant Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Greece
  2. Olga Kadda, RN, PhD, Cardiological Intensive Care Unit, Onassis Cardiac Surgery Centre, Athens, Greece
  3. Theodore Kapadohos, RN, Lecturer, Department of Nursing, University of West Attica, Greece
  4. Fotoula Babatsikou, RN, MD, MPH, PhD, Assοciate Professor Nursing Department, University of West Attica

Υπεύθυνος Στατιστικής Ανάλυσης

  1. Demosthenis Panagiotakos, Professor, Harokopio University, Athens

Κατασκευή και Διαχείριση Ιστοσελίδας

  1. Theodore Kapadohos, RN, Lecturer, Department of Nursing, University of West Attica, Greece

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.