Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Σκοπός του περιοδικού «Το Βήμα του Ασκληπιού» είναι να δώσει την ευκαιρία σε επιστήμονες του χώρου της υγείας να εκφράζονται με τις δημοσιεύσεις, να ανταλλάσουν απόψεις, και να ενημερώνονται για τα νέα δεδομένα, συμβάλλοντας έτσι στην διακίνηση και την μετάδοση της γνώσης. Στοχεύει στη συνεχή εκπαίδευση και πληροφόρηση των λειτουργών υγείας

 

Πολιτικές ενότητας

Άρθρα

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Άρθρο Σύνταξης

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Επίκαιρο Θέμα

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ανασκοπήσεις

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ειδικά Άρθρα

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Έρευνα

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Συστηματική Ανασκόπηση

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Μελέτη Περίπτωσης

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Χαιρετισμοί

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Βιοηθική

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Δελτίο Τύπου

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ερευνητικό Πρωτόκολλο

 • Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές
 • Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί
 • Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

Κάθε μελέτη που υποβάλλεται κρίνεται από 2 τουλάχιστον κριτές. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Σε περίπτωση διαφωνίας ορίζεται νέος κριτής και εάν τελικά θα δημοσιευτεί ή όχι η εργασία αποφασίζεται από τη Συντακτική Επιτροπή. Τα ονόματα των κριτών και των κρινόμενων παραμένουν αυστηρά απόρρητα. Οι συγγραφείς ειδοποιούνται συνήθως σε 4 εβδομάδες για την αποδοχή της μελέτης για δημοσίευση. Είναι δυνατό μια μελέτη, πριν από τη δημοσίευση, να δοθεί στους συγγραφείς για τροποποίηση. Μετά την αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο τυπογραφείο. Πριν από την έκδοση του περιοδικού, οι συγγραφείς είναι δυνατό να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για διόρθωση

 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το Βήμα του  Ασκληπιού ακολουθεί το πρότυπο περιοδικών ανοικτής πρόσβασης τόσο για την κατάθεση άρθρων προς εκτύπωση, όσο και για την πρόσβαση στα άρθρα του. Συγκεκριμένα το περιοδικό:

 • Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς ενός άρθρου, είτε για την κατάθεση των άρθρων τους στο περιοδικό προς δημοσίευση, είτε για να ελεγχθούν από το σύστημα κριτών, είτε για να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των κριτών.
 • Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου, για να πραγματοποιηθεί η δημοσίευση του άρθρου τους σε τεύχος του περιοδικού.
 • Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου ή τους αναγνώστες του περιοδικού, ώστε να διαβάσουν ή και να κατεβάσουν οποιοδήποτε άρθρο.
 • Διατηρεί το δικαίωμα να μην αλλοιώνεται το περιεχόμενο και η μορφή του εκτυπωμένου άρθρου και να χρησιμοποιείται ελεύθερα ως έχει, με την μορφή, το λογότυπο, τη σελιδοποίηση και το κείμενο αυτούσιο, πιστό αντίγραφο του αρχείου που παρέχεται από το περιοδικό μέσω ελεύθερης πρόσβασης. (Δείτε σχετικά ακολούθως, το πεδίο "Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων")
[Τα ως άνω ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμία άλλη διαφοροποίηση, περιορισμό ή ειδική συνθήκη]

 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.