Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Διεθνής Επιτροπή - Μέλη

Panagiota Bellou, Professor, Frederick University, Cyprus

Maritsa Gourni, Professor, Nursing Department, Frederick University, Cyprus

Anastasios Merkouris, Associate Professor, Cyprus University of Technology

Zoe Roupa, MD, RN, HVN, PhD, Professor, University of Nicosia, Cyprus

Despoina Sapountzi-Krepia, PhD, MSc, RN, RHV, Professor, Head of the Nursing Department, Frederick University Cyprus

David Thompson, Professor, BSc, MA, PhD, MBA, RN, FRCN, FAAN, FESC, FCSANZ, AFBPsS, Director, Centre for the Heart and Mind, Australian Catholic University

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.