Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Διεθνής Επιτροπή - Διευθυντές Σύνταξης

Neriman Akansel, Professor, Uludag University, Turkey

Evridiki Papastavrou, Αssociate Professor, Nursing Department, Cyprus University of Technology

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.