Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αγίου Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω
Αθήνα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Christina Marvaki
Διευθύντρια Σύνταξης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αγίου Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω
Αθήνα


Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vima.asklipiou@gmail.com

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Theodore Kapadohos
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: web.editor.vima.asklipiou@gmail.com

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.