Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Carlile, Thomas, Πρόεδρος της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ηνωμένες Πολιτείες