Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Deane, Nora, Διευθύνουσα του Μαιευτηρίου του Bristol και Επίτιμος Πρόεδρος της Δ.Σ.Μ., Ηνωμένο Βασίλειο