Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Rostand, Jean, Γαλλική Ακαδημία, Γαλλία