Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Simard, J. A. Rene, Καναδάς