Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Shapiro, Harry L., Αμερικανός ανθρωπολόγος, Ηνωμένες Πολιτείες