Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Lafout, Carlos Colman, Καθηγτής, Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Δημαρχιακού Νοσοκομείου του Vigo, Ισπανία