Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος, Επιμελητής Παιδιατρικού Τμήματος Μαιευτηρίου "Αλεξάνδρα", Ελλάδα