Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αστεριάδου - Σαμαρτζή, Ελισ., Τμήμα Νεογεννήτων Μαιευτηρίου "Αλεξάνδρα", Ελλάδα