Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Κακοήθες μελάνωμα και εγκυμοσύνη

Ιωάννης Κ. Θανασάς

Περίληψη


Το κακοήθες μελάνωμα αποτελεί έναν από τους πιο συχνά απαντώμενους καρκί­νους που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Η κλινική διάγνωση συνήθως δεν είναι εύκολη. Η διαγνωστική καθυστέρηση είναι συχνή και πιθανότατα οφείλεται σε σύγχυση της συμπτωματολογίας με τις αλλαγές του δέρματος που χαρακτηρίζουν την φυσιολογικά εξελισσόμενη εγκυμοσύνη. Το ιστορικό και η προσεκτική κλινική εξέταση συμβάλλουν στη διαγνωστική προσέγγιση της νόσου, ωστόσο όμως η κλινική υποψία κακοήθειας επιβεβαιώνεται με την ιστολογική εξέταση της δερ­ματικής αλλοίωσης. Η θεραπευτική προσέγγιση του κακοήθους μελανώματος κατά την κύηση αποτελεί πρόκληση στην καθημερινή μαιευτική κλινική πράξη, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος μαιευτήρας σε συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων σε ειδικά οργανωμένα κέντρα. Η χειρουργική θερα­πεία σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και την ηλικία της εγκυμοσύνης. Στην παρούσα εργασία με βάση τα σύγχρονα δεδομένα επιχειρείται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκό­πηση του κακοήθους μελανώματος κατά την κύηση, αναφορικά κυρίως με την διαγνωστική προσέγγιση και τις σύγχρονες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, η ορθή γνώση των οποίων συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού προγνωστικού αποτελέσματος

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.