Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Πρόκληση γαλουχίας και ο Θηλασμός του υιοθετημένου παιδιού

Αικατερίνη Ιορδανοπούλου, Ελπινίκη Μαρκετάκη

Περίληψη


Πρόκληση γαλουχίας είναι η έναρξη παραγωγής γάλακτος από μια γυναίκα η οποία δεν έχει το πλεονέκτημα των ορμονών της εγκυμοσύνης και δεν έχει θηλάσει στο πρόσφατο παρελθόν (Riordan J, 2005). Οι γυναίκες που μπαίνουν στην διαδικασία πρόκλησης γαλουχίας έχουν συνήθως προβλήμα­τα υπογονιμότητας και είτε υιοθετούν κάποιο νεογνό/βρέφος, είτε είναι οι βιολογικές μητέρες νεογνών που γεννηθήκαν από παρένθετες μητέρες. Ενώ στην θεωρία η πρόκληση γαλουχίας χαίρει όλο και μεγαλύτερης αποδοχής από τον επιστημονικό κόσμο, εντούτοις δεν υπάρχουν επίσημα πρωτόκολλα πρόκλησης βασισμένα σε μελέτες ή έρευνες επί του θέματος. Η παρούσα ανασκόπηση είναι μια προσπάθεια συγκέντρωσης βιβλιογραφικών στοιχεί­ων που αφορούν στον προκλητό θηλασμό, με σκοπό την εξοικείωση της/ του μαίας/μαιευτή με την θηλασμό του υιοθετημένου παιδιού.

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.