Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Διευθύνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθηνών με τη συνεργασία των λοιπών Σ.Ε.Μ.

Σ.Ε.Μ.Α.