Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αριστ. Παππά 2, T.K. 115 21, Αθήνα, Ελλάδα

Arist. Pappa 2, P.C. 115 21, Athens, Greece

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γραμματεία ΣΕΜΜΑ / Secretary HMA
Υπεύθυνος/η Σύνταξης / Chief Editori
Σύλλογος Μαιών - Μαιευτών Ελλάδας Hellenic Midwives Association

Αριστ. Παππά 2, T.K. 115 21, Αθήνα, Ελλάδα

Arist. Pappa 2, P.C. 115 21, Athens, Greece


Τηλέφωνο: 210-6465691
Φαξ: 210-6429675
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sema-icm@otenet.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Epublishing Administrator
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dkouis@teiath.gr