Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

 
Τεύχος Τίτλος
 
Αρ. 11 (2007): Τεχνολογικά Χρονικά Το παπούτσι προστάτης του ποδιού Περίληψη   PDF
Παύλος Πετρίδης
 
Αρ. 6 (2005): Τεχνολογικά Χρονικά Το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων των Φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας» Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Νασιόπουλος
 
Αρ. 7 (2006): Τεχνολογικά Χρονικά Το προφίλ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Αφιέρωμα της εφημερίδας Έθνος στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας Περίληψη   PDF
Δημήτριος Νίνος
 
Αρ. 6 (2005): Τεχνολογικά Χρονικά Το Πρώτο Συνέδριο του ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗ - Εργασίες που παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο Περίληψη   PDF
Χρήστος Κίτσος
 
Αρ. 9 (2007): Τεχνολογικά Χρονικά Το ΣΑΤΕ και οι συνέπειες "της βάσης του δέκα" Περίληψη   PDF
Μιχάλης Μπρατάκος
 
Αρ. 10 (2007): Τεχνολογικά Χρονικά Το ΤΕΙ Αθήνας υψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων Περίληψη   PDF
Δημήτρης Νίνος
 
Αρ. 7 (2006): Τεχνολογικά Χρονικά Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων Περίληψη   PDF
Iωάννης Κανδαράκης & Διονύσης Κάβουρας
 
Αρ. 12 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και Ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 13 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Υγέια και Ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 14 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και Ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 15 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και Ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 16 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και Ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 17 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και Ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 19 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και Ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 18 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και Ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 20 (2010): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και ζωη Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 21 (2010): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 22 (2010): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 23 (2010): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 24 (2011): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 25 (2011): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 26 (2011): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 27 (2012): Τεχνολογικά Χρονικά Υγεία και ζωή Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 15 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Φοιτητικά νέα Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 16 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Φοιτητικά νέα Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
376 - 400 από 422 Στοιχεία << < 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.