Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

 
Τεύχος Τίτλος
 
Αρ. 14 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Σημείωμα της έκδοσης: "Μικρότερο κακό είναι η αγραμματοσύνη, παρά η κακή και χωρίς μέθοδο εκπαίδευση" Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 5 (2005): Τεχνολογικά Χρονικά Σημείωμα της έκδοσης: "Πανελλαδικές εξετάσεις και Τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα" Περίληψη   PDF
Δημήτριος Νίνος
 
Αρ. 30 (2014): Τεχνολογικά Χρονικά Σημείωμα της έκδοσης: "Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Ζητείται στοιχειώδης λογική"- Σύντομα μηνύματα από τους αναπληρωτές προέδρους Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 21 (2010): Τεχνολογικά Χρονικά Σημείωμα της έκδοσης: "Στο ρυθμό της κρίσης" Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 9 (2007): Τεχνολογικά Χρονικά Σημείωμα της έκδοσης: “αναγνώριση κέντρων ελευθέρων σπουδών”, η επόμενη μέρα για τα ΤΕΙ... Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 10 (2007): Τεχνολογικά Χρονικά Σημείωση της έκδοσης:"Η Ελλάδα φλέγεται" Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 8 (2006): Τεχνολογικά Χρονικά Στη Θεσσαλονίκη η σύνοδος των προέδρων Τ.Ε.Ι.- Συμπεράσματα, προτάσεις Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 7 (2006): Τεχνολογικά Χρονικά Συγκριτική μελέτη αντικειμενικών μεθόδων μέτρησης του χρώματος των τροφίμων Περίληψη   PDF
Σπύρος Παπαδάκης, Σεραφείμ Μπακάλης
 
Αρ. 6 (2005): Τεχνολογικά Χρονικά Σύγχρονα βιοϊατρικά επιτεύγματα: τεχνητή γονιμοποίηση και μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων Περίληψη   PDF
Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη
 
Αρ. 7 (2006): Τεχνολογικά Χρονικά Σύμβαση με το CERN υπέγραψε το Τ.Ε.Ι. Αθήνας Περίληψη   PDF
Αντώνης Καμμάς
 
Αρ. 10 (2007): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: ίδρυση νέων σχολών και τμημάτων στα ΤΕΙ Περίληψη   PDF
Μιχάλης Μπρατάκος
 
Αρ. 6 (2005): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- Επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Συντακτική Επιτροπή
 
Αρ. 8 (2006): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 10 (2007): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 11 (2007): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 12 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 13 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 14 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 15 (2008): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 16 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 17 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 19 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 18 (2009): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 20 (2010): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
Αρ. 21 (2010): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Τεχνολογικά Χρονικά
 
301 - 325 από 422 Στοιχεία << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.