Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Αυτή η σελίδα παρουσιάζει σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με αυτό το περιοδικό όπως την δημοσίευση νέων τευχών ή ανακοινώσεων. Μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις μέσω ροής RSS (πατώντας τις εικόνες στα δεξιά) ή μέσω email.

  • RSS 1.0
  • RSS 2.0
  • Atom 1.0

 
13 Jul 2015 13:56:47 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

 
13 Jul 2015 11:22:19 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

 
26 May 2015 11:40:01 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

 
25 May 2015 17:07:53 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

 
13 May 2015 09:15:55 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

26 - 30 από 30 Στοιχεία << < 1 2 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.