Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Τεχνολογικά Χρονικά

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010

Πίνακας Περιεχομένων

Γενικά

Πλήρες τεύχος 107
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών 2
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Περιεχόμενα 3
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Σημείωμα της έκδοσης 4
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Ενημέρωση

Θεσμικά 5-12
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Εκπαίδευση 13-15
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Άρθρα- απόψεις 16-47
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Αφιέρωμα 48-49
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Υγεία και ζωή 50-53
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Τα νέα του ΤΕΙ 54-85
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Φοιτητικά νέα 86-95
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Ημερολόγιο εκδηλώσεων 96-107
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.