Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Τεχνολογικά Χρονικά

Ιανουάριος - Μάρτιος 2010

Πίνακας Περιεχομένων

Γενικά

Πλήρες τεύχος 128
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών 2
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Περιεχόμενα 3
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Σημείωμα της έκδοσης: "Μια προσέγγιση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης" 4-6
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Ενημέρωση

Θεσμικά 7-22
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Εκπαίδευση 23-27
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Άρθρα- απόψεις 28-60
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Αφιέρωμα 61-63
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Έρευνα- συνεργασίες 64-69
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Υγεία και ζωη 70-73
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Τα νέα το ΤΕΙ 74-112
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Φοιτητικά νέα 113-116
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Ημερολόγιο εκδηλώσεων 117-128
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.