Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Τεχνολογικά Χρονικά

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2009

Πλήρες τεύχος

Δείτε ή κατεβάστε το πλήρες τεύχος PDF

Πίνακας Περιεχομένων

Γενικά

Πλήρες τεύχος 120
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών 2
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Περιεχόμενα 3
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Σημείωμα της έκδοσης: " Νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση" 4-5
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Ενημέρωση

Θεσμικά 6-15
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Εκπαίδευση 16-22
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Συνεντεύξεις- Ομιλίες 23-25
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Άρθρα- Απόψεις 26-48
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Αφιέρωμα 49-51
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Έρευνα- Συνεργασίες 52-57
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Υγεία και Ζωή 58-64
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Τα Νέα του ΤΕΙ 65-103
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Φοιτητικά νέα 104-115
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Επιστολές στα Τεχνολογικά Χρονικά 116-120
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.