Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Τεχνολογικά Χρονικά

Απρίλιος - Ιούνιος 2009

Πίνακας Περιεχομένων

Γενικά

Πλήρες τεύχος 132
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών 2
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Περιεχόμενα 3
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Σημείωμα της έκδοσης 4-6
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Ενημέρωση

Θεσμικά 7-11
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Εκπαίδευση 12-20
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Άρθρα- Απόψεις 21-64
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Αφιέρωμα: Παγκόσμια ημέρα των αθώων - παιδιών θυμάτων της επιθετικότητας 65-67
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Υγεία και Ζωή 68-74
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Τα νέα του ΤΕΙ 75-101
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Φοιτητικά νέα 102-109
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Επιστολές στα Τεχνολογικά Χρονικά- Ημερολόγιο εκδηλώσεων 110-132
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.