Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Εκπαίδευση

Τεχνολογικά Χρονικά

Περίληψη


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο “Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή”

Ι. Χάλαρης: "Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης"

ΣΑΤΕ: Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i14.991

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.